Praktisk information/GDPR/paketreselagen

För information om GDPR, integritetspolicy och paketreselagen, vänligen scrolla ned på sidan.

 

Praktisk information

 

Vad ingår i priset?
- Alla förekommande transporter (buss, tåg, flyg, båt, broavgifter och vägskatter).
- Logi (hotellrum/hytt) inkl. frukost. I dubbelrum kan det förekomma Grand Lit med en säng på 140/160/180 cm. Separata sängar kan önskas men vi kan ej bekräfta det. Hotellrummen har toalett och dusch eller bad.
- Helpension på resor i Sverige och halvpension på resor till övriga Europa. Luncherna består av varmrätt/buffé samt kaffe*. Även lunchpaket kan förekomma, vilket då anges i texten. 

Middagarna består av två eller tre rätter med kaffe* och serveras vid sittande bord eller som buffé.
* kaffe ingår ej utanför Sverige.

- Entréer, biljetter och nämnda lokala guider (utanför Sverige kan de vara engelsktalande).
- Reseledare från Larssons Resor.

Vid avvikelse från ovanstående framgår detta i resebeskrivningen.

 

Om man disponerar ett rum för eget bruk utgår en kostnad som hotellet tar. 

Detta oavsett om det är en eller två sängar i rummet.

Tillägget tillkommer även när en tilltänkt rumskamrat avbokar före avresa.

 

Var beredd på att många hotell, restauranger, båtar etc. är kontantfria idag.

 

På- och avstigningsplatser

 

Från och med 1 januari 2023 

sker avresa från Stockholm från Cityterminalen!


På avresedagen startar resan från de i programmet angivna orter och tider, förseningar kan dock förekomma. I resans program anges ungefärlig tid för hemkomst till Stockholm.
Avstigningsplatser är även Södertälje, Nyköpingsbro och Uppsala om dessa har angivits som påstigningsplatser.
I Stockholm är på- och avstigningsplats: Cityterminalen, aktuell gate annonseras på skärmar.
I Södertälje är på- och avstigningsplats: Pendeltågsstation Södertälje Centrum, vid pressbyrån.

I Nyköping är på- och avstigningsplats: Nyköpings Bro

I Uppsala är på- och avstigningsplats: Hjalmar Brantings gata vid Willys butik.

 

Bussplacering
Vid bokning av plats på första rad tillkommer en kostnad på 150 kr/pers. Bokning av övriga bussplatser är kostnadsfritt.
Varje resenär får ett resebevis med bestämd sittplats. I bussarna är det vanligen 13 bänkrader. På chaufförsidan betecknar A fönsterplats och B mittgångsplats. På reseledarsidan betecknar C mittgångsplats och D fönsterplats. Vänligen observera att avvikelser kan förekomma beroende på bussmodell.

Bussarna är moderna helturistbussar med säkerhetsbälten, toalett och luftkonditionering (undantag kan förekomma i utlandet).


Förutom de angivna stoppen som anges i resans beskrivning stannar vi för möjlighet till kaffe och toalettbesök, etc. med jämna mellanrum.

 

Bokningsregler


Anmälningsavgiften som bekräftar bokningen bindande är 1 500:- för flerdagsresor om inget annat anges. Avgiften skall vara oss tillhanda inom 10 dagar efter bokning och slutlikvid senast 45 dagar före avresa.

Vid bokning av resa senare än 45 dagar före avresa anses bokningen som bindande och hela kostnaden för resan skall betalas inom 10 dagar.

Ingen anmälningsavgift på dagsturer.

 

Om antalet anmälda resenärer är färre än 25 till en resa, kan den komma att ställas in.

Eventuellt inställd resa meddelas senast 14 dagar innan tänkt avresa.


Våra flygresenärer meddelas i resebrev innan avresan om gällande flygtider, då dessa kan komma att ändras av flygbolaget efter programmets tryckning.


Den som har gångsvårigheter, behov av särskild kost eller liknande måste meddela detta vid bokningstillfället.

Du ansvarar själv för att transportera ditt bagage och för att kunna följa med i övriga gruppens tempo samt att klara av att genomföra resans program.

Meddela alltid medtagande av eventuella hjälpmedel såsom rullator eller liknande.

Bussresor kan ofta vara svåra för rörelsehindrade och tyvärr är få hotell i utlandet anpassade efter svenska handikappnormer. Vi rekommenderar därför att ta med någon på resan som kan hjälpa till med det praktiska, eftersom vår reseledare/chaufför måste tänka på samtliga resenärer och inte kan ägna alltför mycket tid åt en enskild resenär.

 

På bekräftelsen framförda önskemål kan ej garanteras.

 

Klagomål som ej framförs till reseledaren under resan beaktas ej i efterhand.

 

På grund av beslut utom vår kontroll kan programpunkter, besöksmål, restauranger, hotell komma att bytas och i så fall till likvärdigt. Detta meddelas vid avresa.

 

Vi reserverar oss för prisändringar utanför vår kontroll samt eventuella tryckfel.

 

Larssons Resor AB har ställt av Kammarkollegiet föreskriven resegaranti.

 

Om du måste avboka din resa
Avbokning skall ske under våra öppettider, dessa är vid tiden för katalogens tryckning men kan komma att ändras, uppdaterad information finns alltid på vår hemsida:
Måndag t.o.m. torsdag 11-15
Fredag, lördag, söndag stängt

Avbokningskostnader gäller oavsett hur stor del av resan pris som har betalats.


- Öppet köp gäller till 60 dagar före avresan. Dock utgår avbokningskostnad alltid för eventuell evenemangsbiljett och flygbiljett.


- Vid avbeställning senare än 60 dagar men tidigare än 30 dagar före avresan är avbokningskostnaden 50% av resans pris samt kostnad för eventuell evenemangsbiljett och flygbiljett.


- Vid avbeställning senare 30 dagar före avresan är avbokningskostnaden 100% av resans pris.

 

Vi sänder hem avbokningsbesked med de uppgifter ert försäkringsbolag behöver för eventuell utbetalning från dem.
Se till att ha gällande reseförsäkringar och avbeställningsskydd. Vänligen kontakta ert försäkringsbolag/kortföretag. Även om avbeställningsskydd är tecknat genom försäkringsbolag, kortföretag etc. debiteras kostnaderna enligt ovan. Resenären har själv att kräva sitt försäkringsbolag/kortföretag på eventuell återbetalning.

 

Om vi ställer in en resa sker full återbetalning till de som är inbokade på resan.

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 

För resor utanför Sverige:

Om du skall resa utomlands, se till att du har giltigt pass samt Försäkringskassans EU-kort.

Vid bokning av resa utanför Sverige, ange namn exakt som det står i passet.

 

En resehandling ska styrka din identitet och ditt medborgarskap. Pass och nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten är de enda giltiga resehandlingarna som styrker din identitet och ditt medborgarskap. Körkort är inte en resehandling men om du är svensk medborgare och ska resa inom Norden gäller körkort, för att kunna styrka din identitet.

 

Nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten kan användas vid resa inom EU/EES. Pass kan användas vid samtliga resor. 

Du som ska ut och resa har ansvar för att kontrollera att du har giltig resehandling för landet du ska resa in i.

Vid bokning av resa utanför Sverige, ange namn exakt som det står i passet.

 

Integritetspolicy/GDPR

Larssons Resor är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna.

Peter Bärlin är kontaktperson och incidentansvarig.

 

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter. Tekniska uppgifter - användning av webbplatsen, i form av bl.a. vilka undersidor som besökts, webbläsarinställningar, klockslag samt ip-adresser. Frivilliga aktiviteter såsom tävlingar, och enkäter.

 

Vi sparar uppgifter i vårt kundregister

Kundregister- här sparar vi namn, telefon, adress, mailadress och bokade resor. Uppgifterna från kundregistret används för att skicka ut resekatalogen, erbjudanden och skicka ut presentkort när bonusnivåer har uppnåtts.

De uppgifter vi samlar in inför en resa sparas inte i vårt kundregister. Det innebär att du som resenär alltid måste meddela eventuella avvikelser som tex glutenintolerans, gångsvårigheter eller annat.

Vi skickar namnen på resenärer till de hotell som de ska besöka och rederier ska alltid ha födelsedatum på alla passagerare det sparas heller inte i kundregistret.

Eftersom många av våra kunder återkommer med lång tids mellanrum så har vi valt att spara personuppgifter i 10 år. Vi skickar ut katalog till alla som har varit aktiva kunder under de senaste 7 åren.

 

Nyhetsbrev

Vi skickar endast nyhetsbrev till de som aktivt samtyckt till det på förhand. I varje nyhetsbrev som vi skickar ut finns det alltid en beskrivning hur kunden gör för att raderas ur vårt register. Vi har uppdaterat system med hög säkerhet i förhållande till hur känsliga uppgifter vi hanterar. Larssons Resor har skrivit Biträdesavtal med de företag som hjälper med IT och därigenom får tillgång till våra databaser.

 

Rättigheter

Som användare av Larssons Resors webbplats, larssonsresor.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Larssons Resor inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen.

 

Mer om laglig grund för Larssons Resors behandling av personuppgifter

Larssons Resor behandlar personuppgifter enligt lag, vilket innebär att vi har laglig grund för vår behandling av personuppgifter. Vilken eller vilka lagliga grunder vi har beror på vilken typ av behandling det rör sig om. Om du vill veta mer om vilka lagliga grunder som kan vara aktuella, klicka här:

 

Dataskyddsförordningen

 

Paketreselagen

 

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302 . Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Larssons Resor AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Larssons Resor, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-06/SFS2018-1217.pdf

 

Under denna hyperlänk får resenären följande information:

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

- Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.

- Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.

- Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.

- Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.

- Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

- Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.

- Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.

- Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.

- Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.

- Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.

- Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.

- Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.

Larssons Resor AB har tecknat skydd vid obestånd hos:

Gar-Bo Försäkring AB

Ringvägen 100

118 60 Stockholm

010- 221 88 00

Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av Larssons Resors obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-06/SFS2018-1217.pdf

 

 

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.