Praktisk information/GDPR/paketreselagen

För information om GDPR, integritetspolicy och paketreselagen, vänligen scrolla ned på sidan.

 

Praktisk information

 

Vad ingår i priset?
- Alla förekommande transporter (buss, tåg, flyg, båt, broavgifter och vägskatter).
- Logi (hotellrum/hytt) inkl. frukost. I dubbelrum kan det förekomma Grand Lit med en säng på 140/160/180 cm. Separata sängar kan önskas men vi kan ej bekräfta det. Hotellrummen har toalett och dusch eller bad.
- Helpension på resor i Norden och halvpension på resor till övriga Europa. Luncherna består av varmrätt/buffé eller smörgåsbord samt kaffe. Även lunchpaket kan förekomma, vilket anges i texten. Middagarna består av två eller tre rätter med kaffe (kaffe ingår ej på utom-Nordiska resor) och serveras vid sittande bord eller som buffé.
- Entréer, biljetter och nämnda lokala guider.
- Reseledare.
Vid avvikelse från ovanstående anges detta i resebeskrivningen.

Vid boende i enkelrum tillkommer enkelrumstillägg vilket ses som ett tillägg för att ensam få disponera ett rum, en kostnad som hotellen tar ut. Enkelrumstillägg tillkommer även när en tilltänkt rumskamrat avbokar kort tid före en avresa.


Vid flygresor tillkommer ett tillägg om 150:-/pers för busstransfer till och från Arlanda om så önskas.

 

På- och avstigningsplatser
På avresedagen startar resan från de i programmet angivna orter och tider, förseningar kan dock förekomma i resans program anges ungefärlig tid för hemkomst till Stockholm.
Avstigningsplatser är även Södertälje och Uppsala om dessa har angivits som påstigningsplatser.
I Stockholm är på- och avstigningsplats: Resebyrån på Odengatan 96.
I Södertälje är på- och avstigningsplats: Pendeltågsstation Södertälje Centrum, vid pressbyrån.
I Uppsala är på- och avstigningsplats: Hjalmar Brantings gata vid Willys butik.


Bussplacering
Vid bokning av plats på första rad tillkommer en kostnad på 150kr/pers. Bokning av övriga bussplatser är kostnadsfritt.
Varje resenär får ett resebevis med bestämd sittplats. I bussarna är det vanligen 13 bänkrader. På chaufförsidan betecknar A fönsterplats och B mittgångsplats. På reseledarsidan betecknar C mittgångsplats och D fönsterplats. Vänligen observera att avvikelser kan förekomma beroende på bussmodell.

Bussarna är moderna helturistbussar med säkerhetsbälten, toalett och luftkonditionering (undantag kan förekomma i utlandet).


Förutom de angivna stoppen som anges i resans beskrivning stannar vi för möjlighet till kaffe och toalettbesök, etc. med jämna mellanrum.


Bokningsregler


Vid bokning av resa senare än 45 dagar före avresa anses bokningen som bindande och skall betalas så snart som möjligt.
Anmälningsavgiften som bekräftar bokningen bindande är 1 500:- för flerdagsresor om inget annat anges. Avgiften skall vara oss tillhanda inom 10 dagar efter bokning och slutlikvid senast 45 dagar före avresa.

Ingen anmälningsavgift på dagsturer
Om antalet anmälda resenärer är färre än 25 till en resa, kan den komma att ställas in. Eventuellt inställd resa meddelas senast 30 dagar innan tänkt avresa (undantagna är dagsturer som kan ställas in fram till 14 dagar före avresa).
Våra flygresenärer meddelas i resebrev innan avresan om gällande flygtider, då dessa kan komma att ändras av flygbolaget efter programmets tryckning.
Den som har gångsvårigheter, behov av särskild kost eller liknande måste meddela detta vid bokningstillfället.

Du ansvarar själv för att transportera ditt bagage och för att kunna följa med i övriga gruppens tempo samt att klara av att genomföra resans program.

Meddela alltid medtagande av eventuella hjälpmedel såsom rullator eller liknande.

På bekräftelsen framförda önskemål kan ej garanteras. Bussresor kan ofta vara svåra för rörelsehindrade och tyvärr är få hotell i utlandet anpassade efter svenska handikappnormer. Vi rekommenderar därför att ta med
någon på resan som kan hjälpa till med det praktiska, eftersom vår reseledare/chaufför måste tänka på samtliga resenärer och inte kan ägna alltför mycket tid åt en enskild resenär.


Klagomål som ej framförs till reseledaren under resan beaktas ej i efterhand.

 

Programpunkter kan komma att kastas om eller ersättas av likvärdiga, detta meddelas i så fall vid avresa. Om ändring av hotell sker meddelas resenärer per brev innan avresa. Vi reserverar oss för prisändringar utanför vår kontroll samt eventuella tryckfel.


Larssons Resor AB har ställt av Kammarkollegiet föreskriven resegaranti.

 

Om du skall resa utomlands, se till att du har giltigt pass samt Försäkringskassans EU-kort, kan beställas här


Om du måste avboka din resa
Avbokning skall ske under våra öppettider:
Måndag t.o.m. torsdag 9-17
Fredag 9-15
- Öppet köp gäller till 50 arbetsdagar före avresan. Du får då tillbaka hela det inbetalade beloppet, dock ej den del av resans pris som avser eventuell evenemangsbiljett och flygbiljett.
- Vid avbeställning senare än 50 arbetsdagar men tidigare än 30 arbetsdagar före avresan återbetalas 60% av resans pris, dock ej kostnad för eventuell evenemangsbiljett och flygbiljett.
- Vid avbeställning senare än 30 arbetsdagar men tidigare än 20 arbetsdagar före avresan återbetalas 40% av resans pris, dock ej kostnad för eventuell evenemangsbiljett och flygbiljett.
- Vid avbeställning senare 20 arbetsdagar före avresan sker ingen
återbetalning.
Vi sänder hem avbokningsbesked med de uppgifter ert försäkringsbolag behöver för eventuell utbetalning från dem.
Se till att ha gällande reseförsäkringar och avbeställningsskydd. Vänligen kontakta ert försäkringsbolag/kortföretag. Även om avbeställningsskydd är tecknat genom försäkringsbolag, kortföretag etc. debiteras kostnaderna enligt ovan. Resenären har själv att kräva sitt försäkringsbolag/kortföretag på eventuell återbetalning.

  

Integritetspolicy/GDPR

Larssons Resor är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna.

Peter Bärlin är kontaktperson och incidentansvarig.

 

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter. Tekniska uppgifter - användning av webbplatsen, i form av bl.a. vilka undersidor som besökts, webbläsarinställningar, klockslag samt ip-adresser. Frivilliga aktiviteter såsom tävlingar, och enkäter.

 

Vi sparar uppgifter i vårt kundregister

Kundregister- här sparar vi namn, telefon, adress, mailadress och bokade resor. Uppgifterna från kundregistret används för att skicka ut resekatalogen, erbjudanden och skicka ut presentkort när bonusnivåer har uppnåtts.

De uppgifter vi samlar in inför en resa sparas inte i vårt kundregister. Det innebär att du som resenär alltid måste meddela eventuella avvikelser som tex glutenintolerans, gångsvårigheter eller annat.

Vi skickar namnen på resenärer till de hotell som de ska besöka och rederier ska alltid ha födelsedatum på alla passagerare det sparas heller inte i kundregistret.

Eftersom många av våra kunder återkommer med lång tids mellanrum så har vi valt att spara personuppgifter i 10 år. Vi skickar ut katalog till alla som har varit aktiva kunder under de senaste 7 åren.

 

Nyhetsbrev

Vi skickar endast nyhetsbrev till de som aktivt samtyckt till det på förhand. I varje nyhetsbrev som vi skickar ut finns det alltid en beskrivning hur kunden gör för att raderas ur vårt register. Vi har uppdaterat system med hög säkerhet i förhållande till hur känsliga uppgifter vi hanterar. Larssons Resor har skrivit Biträdesavtal med de företag som hjälper med IT och därigenom får tillgång till våra databaser.

 

Rättigheter

Som användare av Larssons Resors webbplats, larssonsresor.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Larssons Resor inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen.

 

Mer om laglig grund för Larssons Resors behandling av personuppgifter

Larssons Resor behandlar personuppgifter enligt lag, vilket innebär att vi har laglig grund för vår behandling av personuppgifter. Vilken eller vilka lagliga grunder vi har beror på vilken typ av behandling det rör sig om. Om du vill veta mer om vilka lagliga grunder som kan vara aktuella, klicka här:

 

Dataskyddsförordningen

 

Paketreselagen

 

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302 . Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Larssons Resor AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Larssons Resor, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-06/SFS2018-1217.pdf

 

Under denna hyperlänk får resenären följande information:

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

- Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.

- Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.

- Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.

- Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.

- Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

- Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.

- Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.

- Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.

- Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.

- Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.

- Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.

- Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.

Larssons Resor AB har tecknat skydd vid obestånd hos

Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag, Kista Science Tower,

164 51 Kista, 08-34 06 60, info@nordg.se

Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av Larssons Resors obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-06/SFS2018-1217.pdf

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.